Corporate Social Responsibility

Bording Vista omfatter en software division og et DTP division:


CSR (Corporate Social Responsibility) vægtes utroligt højt hos Bording Vista. Ledelsen har fokus på medarbejderudvikling samt lige rettigheder for kvinder og mænd, hvilket betyder, at HR-modellen ligger tæt op af den danske funktionærlovgivning. Det har medført et trygt og rart arbejdsmiljø på kontoret i Bangladesh.

Bording Vista har underskrevet UN Global Compact Programmet og efterlever programmets 10 principper for god virksomhedsledelse. Læs mere om UN Global Compact programmet.

social-res-banner-thumb
Bording Vista CSR, 2014