Udfordringen

Tikweb er et professionelt dansk enkeltmandsfirma som leverer Webdesigns og laver integrationsløsninger til eksterne systemer. Tikweb havde en tiltagende udfordring med en voksende succes hvor kunderne var klar til at levere mere arbejde og flere projekter, men Tikweb var presset på kapaciteten.

Processen

Tikweb lavede et oplæg med tekniske krav til ressourcen og ønsker til færdigheder som ressourcen gerne måtte besidde. Bording Vista tog disse input lavede derefter en specialrettet Jobannonce til det bengalske marked.
Bording Vista lavede herefter en sortering af ansøgerne baseret på indgående kendskab til det bengalske jobmarked og uddannelses system. Kandidaterne som var blevet valgt blev herefter inviteret til Tests og interviews hos Bording Vista, hvor de blev grundigt testet via Multiple-Choice Tests, Tekniske tests og til sidst interviews.
De endelige kandidater blev herefter forelagt Tikweb som tog en runde med interviews af alle kandidater og valgte en ressource.
Bording Vista lavede herefter et jobtilbud til ressourcen og klarede alt det praktiske med ansættelse og integration i Bording Vista.

En god løsning

Tikweb har nu en fast tilknyttet ressource fra Bording Vista til at øge kapaciteten. Denne ressource sidder fra Bording Vistas moderne kontor i Bangladesh og arbejder for Tikweb.
Tikweb har direkste kontakt med hans ressource og de bruger både Skype, til video og tale, samt E-mail og chat.